ලේසර් කිරණ භාවිතයෙන් වකුගඩු වල ගල් ඉවත් කිරීම

අති නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත වකුගඩු ගල් ඉවත් කරන යන්ත්‍රයක් රෝහල් කමිටුව හා පරිත්‍යාගශීලින්ගෙන් දායකත්වයෙන් රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට පරිත්‍යාග කරන ලදී . මෙම යන්ත්‍රය මගින් බාහිර කැපුම් වලින් තොරව, ලේසර්…

Continue Reading

රෝහල් කමිටුව මගින් වකුගඩු ගල් ඉවත් කරන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම හා සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාර අධිනීතිඥ ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමා රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ නිරීක්ෂණ සංචාරය

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට අති නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත වකුගඩු ගල් ඉවත් කරන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම  2023.07.05 දින රෝහල් පරිශ්‍රයේ දී සිදු කෙරිණ. මේ සදහා රෝහල් කමිටුව මගින් රුපියල් ලක්ෂ 68…

Continue Reading

Palliative care nursing visiting Patients at Homes

2023. 06. 20 සුව නොවන රෝග තත්වයන්ට ගොදුරු වන රෝගීන්ගේ කායික, මානසික, සාමාජීය හා අධ්‍යාත්මික සුවසෙත පිණිස කටයුතු කරන සහන සත්කාර සේවාව රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වන…

Continue Reading

Public Health Education Program – ර/ දෙල්වල මහා විද්‍යාලය

2023/06/22 දින  රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ පූර්ව පිලිකා හදුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය, සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන ඒකකය, ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ඒකකය හා දෙල්වල ප්‍රජා පොලිස් ඒකකය හා එක්ව ර/ දෙල්වල මහා විද්‍යාලය දී සිදුකරන ලද…

Continue Reading

Digital Health Management Meeting 2023

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ Digital Health කළමණාකාර රැස්වීම 2023 , අධ්‍යක්ෂ (සෞඛ්‍ය තොරතුරු) විශේඥ වෛද්‍ය පාලිත කරුණාපේම මහතාගේ ප්‍රධාන්වත්වයෙන් 2023.06.09 දින රෝහලේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ පවත්වනලදී. රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල මගින් පවත්වාගෙන යනු…

Continue Reading

ජුනි 5 ලෝක පරිසර දින සැමරුම – ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර

2023 ජුනි 5, ලෝක පරිසරය දිනයට සමගාමිව රත්නපුර සිංහ සමාජය රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැල ලක්ෂයක් සිටුවීම සංකේතවත් කිරීම ,රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමිය විශේෂඥ වෛද්‍ය ශ්‍රියානි රණසිංහ හා මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu