ලේසර් කිරණ භාවිතයෙන් වකුගඩු වල ගල් ඉවත් කිරීම

අති නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත වකුගඩු ගල් ඉවත් කරන යන්ත්‍රයක් රෝහල් කමිටුව හා පරිත්‍යාගශීලින්ගෙන් දායකත්වයෙන් රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට පරිත්‍යාග කරන ලදී . මෙම යන්ත්‍රය මගින් බාහිර කැපුම් වලින් තොරව, ලේසර්…

Continue Reading

Palliative care nursing visiting Patients at Homes

2023. 06. 20 සුව නොවන රෝග තත්වයන්ට ගොදුරු වන රෝගීන්ගේ කායික, මානසික, සාමාජීය හා අධ්‍යාත්මික සුවසෙත පිණිස කටයුතු කරන සහන සත්කාර සේවාව රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වන…

Continue Reading

JICA Solar Project 2023 – Teaching Hospital Ratnapura

JICA ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදානම් වන සුර්ය බලශක්ති පද්ධතිය පිලිබඳ මුලික සාකච්චාවක් 2023 පෙබරවාරි 11 දින සිදුවිය. මෙය සඳහා සුර්ය බලශක්ති තාක්ෂණ විශේඥ Mr.Kenichiro Yagi (Consultant & Team Manager…

Continue Reading

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක (ETU) ප්‍රතිකාර හා රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය හරහා සිදුකිරීම පිලිබඳ සාකච්චාව

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක (ETU) ප්‍රතිකාර හා රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය හරහා සිදුකිරීම පිලිබඳ අදාල ETU අංශය හා රෝගීන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාව පැවැත්විය. මෙය 2023.01.10 දින සිට…

Continue Reading

Discussion on Hospital Medicine and Laboratory Services

රෝහල් වෛද්‍ය හා රසායනාගාර සේවා වෘතියවේදී සාකච්චාවක් 2022 දෙසැම්බර් මස 19 දින රෝහල් ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්විය . රෝහල් රසායනාගාර සේවා වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම හා ඉදිරි 2023 වසර සඳහා…

Continue Reading

Name & Direction Boards Renovation Project (Stage I) by SLTMobitel

සුවහසක් ජනතාවගේ පහසුව උදෙසා රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ නාම පුවරු හා දිශා පුවරු නව්‍යකරණයේ පළමු අදියර SLTMobitel ආයතනය අනුග්‍රහයෙන් සිදුකිරීම සිදුකෙරිනි. මෙම කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම සදහා උපරිම සහාය ලබාදුන් SLTMobitel…

Continue Reading

Cancer Early Detection Center – Teaching Hospital Ratnapura

පිළිකා කලින් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් Cancer Early Detection Center 2022 සැප්තැම්බර් 01 වන අද දින රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේදී ආරම්හ කරන ලදී.. එය ශ්‍රී ලංකාවේ 4 වන පිළිකා කලින් හඳුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය…

Continue Reading

Renovation Of Auditorium – Teaching Hospital Ratnapura

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ශ්‍රවනාගාරය නවතක්ෂණ උපාංග මගින් සවිබල ගැන්වීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම මුල්‍ය සමාගමක් වන හැටන් නැෂනල් බැංකුව අංග සම්පුර්ණ සන්නිවේදන පද්ධතියක් , ප්‍රක්ෂේපක තිරය ,…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu