ජුනි 5 ලෝක පරිසර දින සැමරුම – ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර

2023 ජුනි 5, ලෝක පරිසරය දිනයට සමගාමිව රත්නපුර සිංහ සමාජය රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැල ලක්ෂයක් සිටුවීම සංකේතවත් කිරීම ,රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමිය විශේෂඥ වෛද්‍ය ශ්‍රියානි රණසිංහ හා මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය…

Continue Reading

උරහිස් වේදනාව – භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර

උරහිස් වේදනාව : භෞතචිකිත්සක ප්‍රතිකාර සියත TV, සුන්දර ශනිදා වැඩසටහන, 2023.04.15 භෞතචිකිත්සකවේදි මිතුන් සේනාරත්න,ශික්ෂණ රෝහල,රත්නපුර සම්පූර්ණ වැඩසටහන 👇 (To watch Click Here)  

Continue Reading

JICA Solar Project 2023 – Teaching Hospital Ratnapura

JICA ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදානම් වන සුර්ය බලශක්ති පද්ධතිය පිලිබඳ මුලික සාකච්චාවක් 2023 පෙබරවාරි 11 දින සිදුවිය. මෙය සඳහා සුර්ය බලශක්ති තාක්ෂණ විශේඥ Mr.Kenichiro Yagi (Consultant & Team Manager…

Continue Reading

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල වෙත රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම HHIMS මෘදුකාංගය මගින් සිදුකිරීම

රෝහල වෙත රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම  HHIMS මෘදුකාංගය මගින් සිදුකිරීම රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල මගින් ලබාදෙනු ලබන eHealth සේවා තවදුරටත් පුළුල් කිරීමක් වශයෙන් රෝහල සතුව පවතින සීමිත සම්පත් උපරිම වශයෙන් භාවිත කරමින්…

Continue Reading

රෝහල් ඩිජිටල් සේවා සඳහා අදම රෝහල් ඩිජිටල් හැදුනුම්පත ලබාගන්න

සබරගමුව පළාතේ සාර්ථක රෝහල් තොරතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට ලැබීම භාග්‍යයකි. රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ කළමනාකරණ පද්ධතිය (HHIMS) ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් රෝගීන්ට සහ රෝහල් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට…

Continue Reading

Practical Workshop on Effective & Correct usage of ICT equipments & HHIMS Application

--- ICT උපකරණ සහ HHIMS යෙදුම්වල ඵලදායී හා නිවැරදි භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව --- නිවැරදිව තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කිරීම, වාට්ටු හා එක්ක තුල තක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කිරීමට සුදුසු පරිසර…

Continue Reading

HHIMS Training Program

HHIMS මෘදුකාංගයේ පුහුණු වැඩමුළුවක් 2022.11.26 දින රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රධාන ශ්‍රවනාගාරයේ පවත්වන ලදී . මේ සඳහා  රෝහලේ සෑම අංශයක්ම අවරණය වන පරිදි නිලධාරීන් 50කට අධික ප්‍රමාණයක් සහභාගී විය. දැනට පවතින…

Continue Reading

Cancer Early Detection Center – Teaching Hospital Ratnapura

පිළිකා කලින් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් Cancer Early Detection Center 2022 සැප්තැම්බර් 01 වන අද දින රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේදී ආරම්හ කරන ලදී.. එය ශ්‍රී ලංකාවේ 4 වන පිළිකා කලින් හඳුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu